Rehtori Perttu Vartiainen on Maakunnan kehittäjä 2014

Itä-Suomen yliopiston rehtori, professori Perttu Vartiainen on valittu Pohjois-Karjalan Maakunnan kehittäjäksi 2014. Maakunnan kehittäjä -palkinto luovutettiin maakuntaliiton järjestämän uuden vuoden vastaanoton yhteydessä lauantaina 3.1. Outokummussa.

Palkintoraati korostaa professori Vartiaisen roolia verkonsolmijana koulutuksen ja elinkeinoelämän välillä sekä toisaalta hänen keskeistä merkitystään modernin itäsuomalaisen korkeakoulutuksen kehittäjänä ja puolestapuhujana, perustelee valintaa maakuntajohtaja Pentti Hyttinen, joka toimii palkintoraadin puheenjohtajana.

Verkonsolmija teki Joensuun kampuksesta vahvan

Professori Perttu Vartiainen (s. 1953) toimi vuodesta 1998 lähtien silloisen Joensuun yliopiston ja sittemmin Itä-Suomen yliopiston rehtorina viime vuoden loppuun saakka.

Vartiainen kehitti yliopistoa hyvässä yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa ottaen huomioon alueellisen vaikuttavuuden. Yhtenä osoituksena tästä on oikeustieteiden tutkinto-oikeuden saaminen Itä-Suomen yliopistolle vuonna 2013.

Vartiaisen rehtorikaudella Joensuuhun on syntynyt myös ainutlaatuinen fotoniikan keskittymä. Lisäksi Tampereen ja Turun yliopistojen kanssa on perustettu koulutusvientiyhtiö Finland University Oy, jonka kautta maakunnan koulutusvientiosaamisesta tulee vientituote.

Joensuun kampuksen vetovoima opiskelijoiden keskuudessa on kehittynyt koko ajan myönteisesti.

Tuoreimpana osoituksena Vartiaisen sitoutumisesta maakunnan kehittämiseen on tämän vuoden alussa perustettu metsäbiotalouden professuuri, mikä on erinomaisen hyvin linjassa mm. maakuntaohjelman ja siinä korostetun biotalousosaamisen kehittämisen kanssa.

Myönteinen esimerkki maakunnan menestyksestä

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Joensuun Nuorkauppakamari ry myöntävät vuosittain Maakunnan kehittäjä -palkinnon pohjoiskarjalaiselle henkilölle tai taholle, joka on kyseisenä vuonna esimerkillisesti edesauttanut maakunnan kehitystä ja omalla toiminnallaan vaikuttanut maakunnan positiiviseen eteenpäin menoon.

Maakunnan kehittäjä -palkinnon tavoitteena on aktivoida maakunnan asukkaita työskentelemään yhteisen ja yhä paremman Pohjois-Karjalan hyväksi. Kehittäjäpalkinnon saaja on samalla myönteinen elävä esimerkki maakunnan menestyksestä.

Maakunnan kehittäjä -palkinto on vuosien saatossa myönnetty vaihtelevasti eri elämänalueiden edustajille. Palkinnon saajina on ollut monipuolinen joukko liike-elämän, kulttuurin, koulutuksen ja urheilun vaikuttajia.

Viime vuonna palkinnon sai Kalervo Jaatinen Kesälahden Maansiirto Oy:stä. Aikaisempina vuosina palkinnon ovat saaneet muun muassa Esa Haapala, Bromanin yrittäjäperhe, Joensuun Popmuusikot ry:n toiminnanjohtaja Markku Pyykkönen, liikenneministeri Anu Vehviläinen, konsernijohtaja Kyösti Kakkonen, muusikko Tuomas Holopainen ja elokuvaohjaaja Markku Pölönen.

Maakunnan kehittäjä -palkinnon valintaraadissa ovat edustettuna maakuntaliiton ja nuorkauppakamarin ohella ammattikorkeakoulu, ELY-keskus, Finnvera, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kaupunki, JOSEK, kauppakamari, KETI, koulutuskuntayhtymä, PIKES, Pokali, taidetoimikunta, Taito Pohjois-Karjala ry sekä yrittäjäjärjestö.


Lähde: http://pohjois-karjala.fi/-/rehtori-perttu-vartiainen-on-maakunnan-kehittaja-2014